Cà phê Tâm, Trảng Bàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 216, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3880 935
Trang web
Vị trí chính xác 110.336.971, 1.063.538.774


Địa chỉ Cà phê Tâm ở đâu?

216, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Tâm như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán The A ( Gym & Cafe ), 64 Đường tỉnh 785