Cà phê Sao Đêm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ J7X8+H9X, Bình Giã, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại (540) 412-3456
Trang web
Vị trí chính xác 106.489.963, 1.072.659.912


Địa chỉ Cà phê Sao Đêm ở đâu?

J7X8+H9X, Bình Giã, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Sao Đêm như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-10:30], Thứ Năm:[07:00-10:30], Thứ Sáu:[07:00-10:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-10:30], Thứ Ba:[07:00-10:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê Mộc, Hoà Cường Nam