Cà phê Sắc Màu, 80 Châu Văn Liêm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 80 Châu Văn Liêm, Khu phố 4, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 867 27 59
Trang web
Vị trí chính xác 112.948.195, 1.061.288.242


Địa chỉ Cà phê Sắc Màu ở đâu?

80 Châu Văn Liêm, Khu phố 4, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Sắc Màu như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  THE COFFEE 1975