Cà phê Phú Gia, 96PM+WF2, cafe Phu Gia

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 96PM+WF2 cafe Phu Gia, TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 905 02 42
Trang web
Vị trí chính xác 11.387.267.999.999.900, 1.062.336.294


Địa chỉ Cà phê Phú Gia ở đâu?

96PM+WF2 cafe Phu Gia, TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Phú Gia như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00]

Mạng xã hội của Cà phê Phú Gia là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/HuongXuaCoffeeDuongMinhChau/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  R&B Tea Gò Vấp, 16 Đường số 1