Cà phê Phong Lan, Lê Duẩn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lê Duẩn, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 360 07 11
Trang web
Vị trí chính xác 115.528.941, 10.616.563.649.999.900


Địa chỉ Cà phê Phong Lan ở đâu?

Lê Duẩn, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Phong Lan như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Mạng xã hội của Cà phê Phong Lan là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/1191227157665509/posts/qu%25C3%25A1n-1989-_-m%25C3%25B3n-b%25E1%25BA%25AFc-chu%25E1%25BA%25A9n-v%25E1%25BB%258B%25C4%2591%25E1%25BB%258Ba-ch%25E1%25BB%2589-47-l%25C3%25AA-du%25E1%25BA%25A9n-kp3-p1-tp-t%25C3%25A2y-ninh-%25C4%2591%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng-c%25E1%25BA%25B7p-h%25C3%25B4ng/2325287757592771/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  caffePhương, Đường tỉnh 784