Cà Phê New Adam, Hoà Khánh Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 79 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 588 03 08
Trang web
Vị trí chính xác 16.074.260.199.999.900, 1.081.492.718


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Terra Cafe