Cà Phê Đức Chi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 530 Chợ Sáng, Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0898 885 454
Trang web
Vị trí chính xác 105.906.443, 1.072.099.248


Địa chỉ Cà Phê Đức Chi ở đâu?

530 Chợ Sáng, Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Đức Chi như thế nào?

Thứ Tư:[03:00-18:00], Thứ Năm:[03:00-18:00], Thứ Sáu:[03:00-18:00], Thứ Bảy:[03:00-18:00], Chủ Nhật:[03:00-18:00], Thứ Hai:[03:00-18:00], Thứ Ba:[03:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Highlands Coffee