Cà Phê Cốt Dừa Cô Hạnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 148 P. Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 094 640 66 68
Trang web cafecotduacohanh.com.vn
Vị trí chính xác 20.854.646, 106.684.654


Địa chỉ Cà Phê Cốt Dừa Cô Hạnh ở đâu?

148 P. Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Cốt Dừa Cô Hạnh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Vạn Xuân mộc, Trảng Bàng