Cà phê Cỏ Ba Lá

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8433+2C5, Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 550 27 57
Trang web
Vị trí chính xác 11.302.509.599.999.900, 1.061.036.163


Địa chỉ Cà phê Cỏ Ba Lá ở đâu?

8433+2C5, Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Cỏ Ba Lá như thế nào?

Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Roses, Thạch Thang