Cà phê 68, Long Khánh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 730 22 68
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.393.351, 1.072.568.799


Địa chỉ Cà phê 68 ở đâu?

Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê 68 như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30], Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Tây Nguyên, Ninh Gia