Ca Cao Dừa 136, 1 Nguyễn Tri Phương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 786 81 36
Trang web ccd136.business.site
Vị trí chính xác 107.581.951, 1.066.693.957


Địa chỉ Ca Cao Dừa 136 ở đâu?

1 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ca Cao Dừa 136 như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh xèo Mai Thư, Lai Uyên