C. Tao Chinese restaurant, Bình Hiên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ A15-A16, Đ. 2 Tháng 9, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3891 689
Trang web ctao.com.vn
Vị trí chính xác 160.563.956, 1.082.224.237


Địa chỉ C. Tao Chinese restaurant ở đâu?

A15-A16, Đ. 2 Tháng 9, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của C. Tao Chinese restaurant như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-14:00], Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  C.Tao Chinese Restaurant - Bình Dương, 108 Ngô Gia Tự