Bưu điện Long Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 96VJ+P8C, Đường Số 6, TT. Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3868 001
Trang web
Vị trí chính xác 10.3943, 1.072.307.775


Địa chỉ Bưu điện Long Hải ở đâu?

96VJ+P8C, Đường Số 6, TT. Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu điện Long Hải như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bưu Cục Thanh Bình, P. Thanh Trung