Bưu cục Thị Nghè

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3899 4549
Trang web
Vị trí chính xác 107.928.362, 10.670.724.369.999.900


Địa chỉ Bưu cục Thị Nghè ở đâu?

23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu cục Thị Nghè như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Bưu Điện