Bưu cục, Đống Mác

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 114 P. Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3944 8015
Trang web vnpost.vn
Vị trí chính xác 210.132.689, 105.857.772


Địa chỉ Bưu cục ở đâu?

114 P. Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu cục như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30], Thứ Sáu:[07:30-19:30], Thứ Bảy:[07:30-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu cục Ngoại dịch - Đà Nẵng, Vĩnh Trung