Bún Riêu Bé

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 334 Hồ Thị Hương, Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 096 767 11 26
Trang web
Vị trí chính xác 109.329.897, 1.072.538.312


Địa chỉ Bún Riêu Bé ở đâu?

334 Hồ Thị Hương, Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Riêu Bé như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chả Cá Vũ Đại