Bún Đậu Mắm Tôm, Phước Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 48Q7+353, ĐT782, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 268 95 24
Trang web
Vị trí chính xác 111.376.448, 106.312.913


Địa chỉ Bún Đậu Mắm Tôm ở đâu?

48Q7+353, ĐT782, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Đậu Mắm Tôm như thế nào?

Thứ Bảy:[12:00-22:00], Chủ Nhật:[12:00-22:00], Thứ Hai:[12:00-22:00], Thứ Ba:[12:00-22:00], Thứ Tư:[12:00-22:00], Thứ Năm:[12:00-22:00], Thứ Sáu:[12:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh canh cá lóc(giò heo) Cô Hải, Suối Nho