Bún Đậu Mắm Tôm – Làng Vòng, Trung Mỹ Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 47/5D Nguyễn Hữu Cầu, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 399 14 21
Trang web langvong.vn
Vị trí chính xác 108.673.662, 1.066.142.024


Địa chỉ Bún Đậu Mắm Tôm - Làng Vòng ở đâu?

47/5D Nguyễn Hữu Cầu, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Đậu Mắm Tôm - Làng Vòng như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-21:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-21:00], Thứ Ba:[11:00-21:00], Thứ Tư:[11:00-21:00], Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún mắm heo quay 38 Tố Hữu, Hoà Cường Nam