Bún Chả Hoàng Nhi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 354 P. Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 873 33 56
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 20.850.025.799.999.900, 10.667.414.289.999.900


Địa chỉ Bún Chả Hoàng Nhi ở đâu?

354 P. Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Chả Hoàng Nhi như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-15:00], Chủ Nhật:[10:00-15:00], Thứ Hai:[10:00-15:00], Thứ Ba:[10:00-15:00], Thứ Tư:[10:00-15:00], Thứ Năm:[10:00-15:00], Thứ Sáu:[10:00-15:00]

Địa chỉ email của Bún Chả Hoàng Nhi là gì?

info@foody.vn, janedoe@foody.vn, support@shopeefood.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Cháo lòng bà Láo, Tân Chính