Bún Chả Hà Nội – Trung, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 59A Nguyễn Thái Học, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 635 74 67
Trang web
Vị trí chính xác 113.080.958, 1.061.011.935


Địa chỉ Bún Chả Hà Nội - Trung ở đâu?

59A Nguyễn Thái Học, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Chả Hà Nội - Trung như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Mạng xã hội của Bún Chả Hà Nội - Trung là gì?

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=o4F9_EDZ8J4

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Đức Trọng, Phường 2