BUFFET SUN BBQ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 443 Hồ Thị Hương, Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0394 325 353
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 10.928.880.099.999.900, 1.072.562.712


Địa chỉ BUFFET SUN BBQ ở đâu?

443 Hồ Thị Hương, Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của BUFFET SUN BBQ như thế nào?

Thứ Tư:[15:30-22:30], Thứ Năm:[15:30-22:30], Thứ Sáu:[15:30-22:30], Thứ Bảy:[15:30-22:30], Chủ Nhật:[15:30-22:30], Thứ Hai:[15:30-22:30], Thứ Ba:[15:30-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quan Lau, Q6VM+99C, Đường Nguyễn Tri Phương