Buffet Bến Phố 149k

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 13 Đường số 3 khu dân cư 135, Bến Lức, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 098 701 03 90
Trang web
Vị trí chính xác 106.421.665, 10.649.312.789.999.900


Địa chỉ Buffet Bến Phố 149k ở đâu?

13 Đường số 3 khu dân cư 135, Bến Lức, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Buffet Bến Phố 149k như thế nào?

Thứ Hai:[16:00-22:00], Thứ Ba:[16:00-22:00], Thứ Tư:[16:00-22:00], Thứ Năm:[16:00-22:00], Thứ Sáu:[16:00-22:00], Thứ Bảy:[16:00-22:00], Chủ Nhật:[16:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Hoàng Công, Yên Hưng