BS.BÍNH: Siêu Âm, Khám Thai, Trảng Dài

Thông tin chi tiết

Địa chỉ XVF8+G22, Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 098 722 22 92
Trang web
Vị trí chính xác 109.737.619, 10.686.503.119.999.900


Địa chỉ BS.BÍNH: Siêu Âm, Khám Thai ở đâu?

XVF8+G22, Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của BS.BÍNH: Siêu Âm, Khám Thai như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm Y Tế Xã Sông Ray