Broma Not A Bar

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 41 District, 41 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3823 6838
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.727.153, 1.067.045.751


Địa chỉ Broma Not A Bar ở đâu?

41 District, 41 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Broma Not A Bar như thế nào?

Thứ Tư:[17:30-01:30], Thứ Năm:[17:30-01:30], Thứ Sáu:[17:30-02:30], Thứ Bảy:[17:30-02:30], Chủ Nhật:[17:30-01:30], Thứ Hai:[17:30-01:30], Thứ Ba:[17:30-01:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cat Ba Paradise Hotel, TT. Cát Bà