BREADY BÁNH MÌ TƯƠI – BURGER ĐĨA BAY

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 25 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 6792
Trang web banhmituoi.vn
Vị trí chính xác 10.775.244.299.999.900, 1.066.897.999


Địa chỉ BREADY BÁNH MÌ TƯƠI - BURGER ĐĨA BAY ở đâu?

25 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của BREADY BÁNH MÌ TƯƠI - BURGER ĐĨA BAY như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Địa chỉ email của BREADY BÁNH MÌ TƯƠI - BURGER ĐĨA BAY là gì?

Bready.banhmituoi@gmail.com, vth.foods22@gmail.com, bready.banhmituoi@gmail.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Cát Biển