BonPas Bakery & Coffee, Hoà Cường Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3799 679
Trang web bonpasbakery.com
Vị trí chính xác 160.332.148, 10.822.396.339.999.900


Địa chỉ BonPas Bakery & Coffee ở đâu?

2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của BonPas Bakery & Coffee như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chewy Chewy Võ Thị Sáu - Biên Hòa, Thống Nhất