BỐNG SPA, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 428 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 094 570 50 00
Trang web bongspa.vn
Vị trí chính xác 10.801.490.699.999.900, 1.066.796.188


Địa chỉ BỐNG SPA ở đâu?

428 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của BỐNG SPA như thế nào?

Thứ Sáu:[08:30-19:30], Thứ Bảy:[08:30-19:30], Chủ Nhật:[08:30-19:30], Thứ Hai:[08:30-19:30], Thứ Ba:[08:30-19:30], Thứ Tư:[08:30-19:30], Thứ Năm:[08:30-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Spa Sen Trắng - Đồng Nai, Khu phố 5