Bohemiens Coffe

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 215 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 093 283 76 95
Trang web
Vị trí chính xác 103.509.362, 1.070.879.265


Địa chỉ Bohemiens Coffe ở đâu?

215 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bohemiens Coffe như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nguyên Chất Coffee & Tea, Gung Ré