Bò Sốt Cay HQ – Bến Cát, Thới Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ G 1, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương 75000, Việt Nam
Số điện thoại 098 892 65 42
Trang web bosotcayhq.vn
Vị trí chính xác 11.124.596.799.999.900, 10.661.245.729.999.900


Địa chỉ Bò Sốt Cay HQ - Bến Cát ở đâu?

G 1, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương 75000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò Sốt Cay HQ - Bến Cát như thế nào?

Thứ Ba:[16:00-22:00], Thứ Tư:[16:00-22:00], Thứ Năm:[16:00-22:00], Thứ Sáu:[16:00-22:00], Thứ Bảy:[15:00-22:00], Chủ Nhật:[15:00-22:00], Thứ Hai:[16:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ốc Chờ Triều Thủy