Bò Né – Bít Tết 3 Ngon Premium

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Phạm Huy Thông, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 096 407 72 35
Trang web 3ngonpremium.business.site
Vị trí chính xác 108.323.681, 106.680.627


Địa chỉ Bò Né - Bít Tết 3 Ngon Premium ở đâu?

12 Phạm Huy Thông, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò Né - Bít Tết 3 Ngon Premium như thế nào?

Thứ Năm:[06:30-13:00], Thứ Sáu:[06:30-13:00], Thứ Bảy:[06:30-13:00], Chủ Nhật:[06:30-13:00], Thứ Hai:[06:30-13:00], Thứ Ba:[06:30-13:00], Thứ Tư:[06:30-13:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải sản chợ Ga – Hải Phòng, Lương Khá Thien