Bò né 3 ngon, Lái Thiêu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 133/5 Ng. Quyền, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0868 866 138
Trang web
Vị trí chính xác 109.021.713, 10.669.913.489.999.900


Địa chỉ Bò né 3 ngon ở đâu?

133/5 Ng. Quyền, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò né 3 ngon như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[00:00-21:00], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bình Dương Quán, Hoà Cường Bắc