BÒ LÊN DỐC – Nướng, Hấp, Lẫu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 79 Trịnh Quang Nghị, Phường 4, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0898 693 629
Trang web
Vị trí chính xác 105.389.275, 1.064.003.894


Địa chỉ BÒ LÊN DỐC - Nướng, Hấp, Lẫu ở đâu?

79 Trịnh Quang Nghị, Phường 4, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của BÒ LÊN DỐC - Nướng, Hấp, Lẫu như thế nào?

Thứ Hai:[15:00-23:00], Thứ Ba:[15:00-23:00], Thứ Tư:[15:00-23:00], Thứ Năm:[15:00-23:00], Thứ Sáu:[15:00-23:00], Thứ Bảy:[15:00-23:00], Chủ Nhật:[15:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  GoGi House, Dịch Vọng