Bo Beer ( Beer-Coffee-Tea )

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 22 Lý Tự Trọng, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 096 666 49 01
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 115.477.081, 1.078.067.749


Địa chỉ Bo Beer ( Beer-Coffee-Tea ) ở đâu?

22 Lý Tự Trọng, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bo Beer ( Beer-Coffee-Tea ) như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  30 Tháng 4 Quán