Bít Tết Hạnh Phúc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 525 Đ. Phạm Văn Thuận, Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 839 39 06
Trang web
Vị trí chính xác 10.944.449.299.999.900, 1.068.578.531


Địa chỉ Bít Tết Hạnh Phúc ở đâu?

525 Đ. Phạm Văn Thuận, Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Bít Tết Hạnh Phúc như thế nào?

Thứ Tư:[15:00-22:00], Thứ Năm:[15:00-22:00], Thứ Sáu:[15:00-22:00], Thứ Bảy:[15:00-22:00], Chủ Nhật:[15:00-22:00], Thứ Hai:[15:00-22:00], Thứ Ba:[15:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Bún Bò, Xuân Hà