Bình Spaghetti Shop, Quyết Thắng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 34 Lữ Mành, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 097 670 07 67
Trang web google.com
Vị trí chính xác 10.947.676.699.999.900, 10.681.831.779.999.900


Địa chỉ Bình Spaghetti Shop ở đâu?

34 Lữ Mành, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Bình Spaghetti Shop như thế nào?

Thứ Tư:[16:30-21:30], Thứ Năm:[16:30-21:30], Thứ Sáu:[16:30-21:30], Thứ Bảy:[16:30-21:30], Chủ Nhật:[16:30-21:30], Thứ Hai:[16:30-21:30], Thứ Ba:[16:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn Gia Đình Hương Biển, Tây Ninh