Bình Dân Quán

Thông tin chi tiết

Địa chỉ JFQV+244, TT. Bến Lức, Bến Lức, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 093 315 07 37
Trang web
Vị trí chính xác 106.375.198, 1.064.928.419


Địa chỉ Bình Dân Quán ở đâu?

JFQV+244, TT. Bến Lức, Bến Lức, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Bình Dân Quán như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ẩm Thực Miền Trung, Phường 6