BIDV

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GJXQ+4RW, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 1900 9247
Trang web
Vị trí chính xác 165.478.544, 1.076.395.714


Địa chỉ BIDV ở đâu?

GJXQ+4RW, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của BIDV như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  MB Sông Hàn/ MBBank Sông Hàn, Bình Hiên