Bida quận Tân Phú – Bi da Phúc Thịnh Chi Nhánh 8, Phú Thọ Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 440 Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 713100, Việt Nam
Số điện thoại 090 999 99 65
Trang web bidaphucthinh.vn
Vị trí chính xác 10.785.008.999.999.900, 106.620.086


Địa chỉ Bida quận Tân Phú - Bi da Phúc Thịnh Chi Nhánh 8 ở đâu?

440 Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 713100, Việt Nam

Giờ làm việc của Bida quận Tân Phú - Bi da Phúc Thịnh Chi Nhánh 8 như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BiDa Dũng