Bibi Mart, Má Chai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29 Lê Lai, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 439 08 79
Trang web
Vị trí chính xác 208.646.851, 1.066.989.553


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Mạnh Tiến, TT. Núi Đèo