BIA LU BỤI TRE

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Kiệt, 239 Trưng Nữ Vương, Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 093 258 93 97
Trang web
Vị trí chính xác 16.422.850.099.999.900, 10.763.570.349.999.900


Địa chỉ BIA LU BỤI TRE ở đâu?

Kiệt, 239 Trưng Nữ Vương, Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của BIA LU BỤI TRE như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Propaganda