Bia Craft East West Brewing

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 185 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 306 07 28
Trang web shopbiangon.vn
Vị trí chính xác 107.730.563, 1.066.961.223


Địa chỉ Bia Craft East West Brewing ở đâu?

185 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bia Craft East West Brewing như thế nào?

Thứ Tư:[12:00-00:00], Thứ Năm:[12:00-01:00], Thứ Sáu:[12:00-01:00], Thứ Bảy:[12:00-01:00], Chủ Nhật:[12:00-00:00], Thứ Hai:[12:00-00:00], Thứ Ba:[12:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Vườn ẩm thực Trung Nguyên