Best Express Tân Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 25 Phan Chu Trinh, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 72007, Việt Nam
Số điện thoại 093 185 20 20
Trang web besttanphu.com
Vị trí chính xác 107.948.439, 1.066.362.472


Địa chỉ Best Express Tân Phú ở đâu?

25 Phan Chu Trinh, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 72007, Việt Nam

Giờ làm việc của Best Express Tân Phú như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chuyển Phát Nhanh Viettel - Chợ Lớn, Phường Linh Trung