Bếp Chay Cỏ Mây – Co May Vegetarian & Vegan Restaurant

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 77 Đ. Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0774 714 190
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 103.399.664, 10.708.264.439.999.900


Địa chỉ Bếp Chay Cỏ Mây - Co May Vegetarian & Vegan Restaurant ở đâu?

77 Đ. Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bếp Chay Cỏ Mây - Co May Vegetarian & Vegan Restaurant như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm Văn Phòng Forest, Đông Khê