Bệnh Viện Thú Y MB VET HUE

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 77 Nguyễn Lộ Trạch, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 52000, Việt Nam
Số điện thoại 0855 585 234
Trang web phongkhamthuymbvet.wixsite.com
Vị trí chính xác 1.646.989, 1.076.033.808


Địa chỉ Bệnh Viện Thú Y MB VET HUE ở đâu?

77 Nguyễn Lộ Trạch, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 52000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Thú Y MB VET HUE như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám thú y Pet One, Tân Quý