Bệnh viện đa Khoa Nhật Tân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Phan Đình Phùng, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3562 357
Trang web benhviennhattan.vn
Vị trí chính xác 10.704.078.599.999.900, 1.051.263.683


Địa chỉ Bệnh viện đa Khoa Nhật Tân ở đâu?

Phan Đình Phùng, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện đa Khoa Nhật Tân như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Da Liễu Bình Dương - Ths, Bs. Thuý An