Bệnh Viện Bưu Điện, Phố Huế

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 P. Yên Bái 2, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 091 193 63 63
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 21.011.204, 1.058.522.666


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Đa Khoa Phúc Tâm Sài Gòn