Beach Stop

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 17 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3816 668
Trang web
Vị trí chính xác 103.630.783, 1.070.615.534


Địa chỉ Beach Stop ở đâu?

17 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Beach Stop như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Chòi Võng MAI PHI, Bến Cát