BC Camera Huế

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 38 Đặng Trần Côn, Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0359 259 590
Trang web
Vị trí chính xác 164.653.629, 1.075.760.341


Địa chỉ BC Camera Huế ở đâu?

38 Đặng Trần Côn, Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của BC Camera Huế như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH