Bảo tàng Tiền Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2A Trương Vĩnh Ký, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3872 235
Trang web mytiengiang.vn
Vị trí chính xác 103.629.343, 106.365.928


Địa chỉ Bảo tàng Tiền Giang ở đâu?

2A Trương Vĩnh Ký, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo tàng Tiền Giang như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-11:00], Thứ Ba:[07:30-11:00], Thứ Tư:[07:30-11:00], Thứ Năm:[07:30-11:00], Thứ Sáu:[07:30-11:00], Thứ Bảy:[07:30-11:00], Chủ Nhật:[07:30-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Tra Am