Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 202 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3932 5519
Trang web baotangphunu.com
Vị trí chính xác 107.836.813, 1.066.876.327


Địa chỉ Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ ở đâu?

202 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[07:30-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Khu du lịch Fresh Garden Dalat, Phường 5